Vodič za građane – Proračun općine Seget za 2024 godinu

Vodič-za-građane – Plan proračuna Općine Seget 2024

Proračun Općine Seget za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Odluka o usvajanju Proračuna Proračun 2024.g. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Obrazloženje-Proračuna-2024.g. s[...]

Proračun Općine Seget za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun Općine Seget za 2024 s projekcijama za 2025 i 2026 godinu Obrazlozenje-Proracun-2024.-2026. OPĆINE SEGET[...]

Proračun Općine Seget za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Seget za 2023. godinu s projekcijama za 2024. g. i 2025. g. Proračun[...]

Prijedlog proračuna Općine Seget za 2023. godine i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Poštovane građanke i građani Općina Seget objavljuje Prijedlog proračuna za 2023 godinu s projekcijama za[...]

Proračun Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama 2022. i 2023. godinu IID Proračuna Općine[...]

Proračun Općine Seget za 2022. godinu

Proračun Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Odluka o[...]

Kratki vodič uz Proračun Općine Seget za 2022. godinu

Kratki vodič uz Proračun Općine Seget za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Seget za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 28.[...]

Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2019. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2019. godinu

Skip to content