Vodič za građane – Proračun općine Seget za 2024 godinu

Vodič-za-građane – Plan proračuna Općine Seget 2024

Prijedlog proračuna Općine Seget za 2023. godine i projekcijama za 2024. i 2025. godinu – Vodič za građane

Poštovane građanke i građani pred vama je vodič za građane uz prijedlog plana proračuna Općine[...]

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o Socijalnoj skrbi

Odluka o socijalnoj skrbi Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o skupljanju komunalnog otpada

Odluka skupljanje komunalnog otpada

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Seget

Na temelju članka 28. st. 1. točka 1. i članka 30. stavka 7. Zakona o[...]

Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republika Hrvatske na području Općine Seget

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SEGET JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 320-01/18-01/03 URBROJ: 2184/01-04-18-1 Seget Donji,[...]

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine

Pročitaj odluku: Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom[...]

Skip to content