Rezultati izbora za članove općinskog vijeća

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Seget

Rezultati izbora za općinskog načelnika

Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Seget

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor općinskog načelnika

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor općinskog načelnika Općine Seget

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova općinskog vijeća

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Seget

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Seget

Skip to content