Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Seget

Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Seget

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Sistematizacija

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget

Plan korištenja javnih površina na području Općine Seget

Plan korištenja javnih površina na području Općine Seget

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Seget

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Seget

Odluka o općinskim porezima

Odluka o općinskim porezima Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Seget

Odluka o općinskim porezima Općine Seget

Odluka o općinskim porezima

Etički kodeks

Etički kodeks_

Skip to content