Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017. do 2022. godine

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017. do 2022. godine

Skip to content