Javni poziv za udruge za 2022. godinu

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Seget u 2022. godini

Upute za prijavitelje za financiranje javnih potreba Općine Seget u 2022. godini

Obrazac 1 Podaci o udruzi

Obrazac 2 Podaci o projektu ili programu

Obrazac 3 Proračun projekta ili programa

Obrazac 4 Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac 5 Obrazac za procjenu prijave programa ili projekta

Obrazac 6 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 7 Ugovor o financiranju projekta ili programa

Obrazac 8 Izvješće o provedenom projektu ili programu

Obrazac 9 Financijsko izvješće projekta ili programa

Rezultati javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Rezultati javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Skip to content