Ljubitovica autobusno stajalište

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 200-01/16-01/9
URBROJ: 2184/03-4-17-1
Seget Donji, 06. veljače 2017. godine

Obavještavamo Vas da će dana 13. veljače 2017. godine „PRVI TREPTAČ“, Pujanke 24a, Split, krenuti s radovima prometnog rješenja smještanja autobusnih stajališta na kolnik lokalne ceste u Ljubitovici, izrađen od strane ovlaštenog projektanta Milan Vrcelj, dipl.ing.građ., projektnog ureda „VIT-PROJEKT“ d.o.o., ul. Sedam Kaštela br. 6, Split, oznake TD 17/16.

PROČELNIK

Mr.sc. Ivo Sorić

Skip to content