Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republika Hrvatske na području Općine Seget

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 320-01/18-01/03
URBROJ: 2184/01-04-18-1
Seget Donji, 21.svibnja 2018. godine

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novina“, broj 20/18) Općina Seget objavljuje

O B A V I J E S T

o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republika Hrvatske na području Općine Seget

1. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Seget održat će se u razdoblju od 22.svibnja2018. godine do 05.lipnja 2018. godine svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Seget, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1.

2. Na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Seget zainteresirane osobe mogu dati prigovore osobno ili putem pošte na adresu Općina Seget, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1, 21218 Seget Donji, najkasnije do zadnjeg dana javnog uvida –05.06.2018. godine. Pisani prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Seget mora biti napisan čitko, te mora sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja prigovora, te brojeve katastarskih čestica i nazive katastarskih općina.

3. Ova obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Seget,na oglasnoj ploči Općine Seget, web stranici Općine Seget www.opcinaseget.hr.

KLASA: 320-01/18-01/8
URBROJ: 2184/01-04-18-1

PROČELNIK:
Mr.sc. Ivo Sorić, v.r.

Skip to content