Javne usluge

Uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Seget obavlja tvrtka “Michieli-Tomić” d.o.o., Gornji Humac, Otok Brač, Hrvatska.

Komunalni red

Svaka osoba koja primijeti problem povrede komunalnog reda i nepropisno odbačenog otpada na području Općine Seget može to prijaviti putem:

  • telefona na broj 021/880-037
  • popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail komunalni.redar@opcinaseget.hr
  • poštom ili osobnim dolaskom u Općinu Seget, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1, 21218 Seget Donji

Obrazac_Prijava-protuzakonito-odbacenog-otpada

Obrazac_Prijava problema komunalnog reda

Potvrde za korištenje poljoprivrednog zemljišta

Općina Seget izdaje Potvrde na temelju uredno podnesenog Zahtjeva, a obrazac istog nalazi se u nastavku, kao i obrasci odgovarajućih izjava koje se prilažu uz zahtjev.

PREPORUKA-ZA-RAD-AGENCIJI-ZA-PLACANJA-U-POLJOPRIVREDI

Zahtjev-za-izdavanje-Potvrde-za-koristenje-poljoprivrednog-zemljista

IZJAVA-uz-tocku-1-Zahtjeva

IZJAVA-uz-tocku-2-Zahtjeva

Poziv

Ponuda

Ugovor NN stupovi_ Opcina_Seget

Tehnički uvjeti_korištenje stupova _Općina Seget

Savjet za zaštitu potrošača

Članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Seget ispred Općine Seget su:

Petar Špika, dipl.iur.
Anđelka Sučić, dipl. iur.