Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Seget.

Tekst odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Skip to content