Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Seget za 2020. godinu

Na temelju članka 42. Statuta Općine Seget (“Službeni glasnik Općine Seget”, br. 4/09, 5109, 4110 i 1/13 i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63114),

Općinski načelnik Općine Seget, donio je dana 02. lipnja 2020. godine:

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Skip to content