Popis lokacija s informacijama i uputama o odvojenom sakupljanju otpada na području Općine Seget

OBAVIJESTI KORISNICIMA USLUGA

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnogi opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Općini Seget. U ukupno 36 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se skupljaju papir, staklo,plastična i metalna ambalaža i tekstil, dok je za reciklažno dvorište izrada dokumentacije u tijeku. Zelenim otocima i spremnicima smještenima na javnim površinama upravlja trgovačko društvo Michieli-Tomić d.o.o. Gornji Humac – Brač koji je dobio koncesiju od Općine Seget za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja Općine.

Temeljem čl. 8. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/2017), Općina Segeti Michieli-Tomić d.o.o., objavljuju sljedeće informacije:

 • lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima
 • lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i
 • područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

Reciklažno dvorište:

Lokacija reciklažnog dvorišta definirana je unutar „Proizvodno-poslovne zone Ljutine –dio Ljubitovica“ za koju je izrađen urbanistički plan uređenja („Službeni glasnik Općine Seget“ br. 6/17). Nakontoga je tijekom 2018. godine izrađen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, te je sada u tijeku postupak ishodovanja lokacijske dozvole za isto.

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

 • Seget Vranjica:
 • Kralja Zvonimira (Zeleni otok)(ispred prvog trokuta na raskršću ceste)

Područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge

Seget Donji:

 • Obala dr. Nikole Lozovine (početak ulice)
 • Put Vlaške(uz ŽC 6133)
 • Petra Krešimira IV (put kamenoloma)
 • Gospe od sniga (ispod crkve

Seget Gornji:

 • Cesta sv. Ilije (kod ex Zadružnog doma)
 • Bristivica:-Cesta sv. Ivana (kod trgovine)
 • Prapatnica:-crkva Sv. Tome (kod groblja)
 • Ljubitovica:-Cesta sv. Katarine (kod škole)
Skip to content