Programi Općine Seget za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Seget za 2023. godinu

Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Program poticanja gospodarstva i razvoja u 2023. godini

Program potpore građanima, udrugama, strankama za 2023. godinu

Program predškolski odgoj za 2023. godinu

Program protupožarne zaštite za 2023. godinu

Program socijalne pomoći za 2023. godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Skip to content