Dokumentacija i objave

Pregled objava i dokumentacije Općine Seget koja su namjenjena savjetovanju sa javnošću

Plan savjetovanja sa javnošću

Pregled plana Općine Seget sukladno pravilniku o savjetovanju sa javnošću