Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini

Priopćenje Stožera civilne zaštite

Odluke Stožera civilne zaštite Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  

PROČITAJ
Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Seget

Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Seget od 16. ožujka 2020. godine  

PROČITAJ
Obavijest o izdavanju propusnica

Obavijest građanima Općine Seget o zahtjevima za izdavanjem propusnica.

PROČITAJ