Zahtjev za novčanu pomoć za novorođeno dijete

POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV:

  1. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja – Policijska postaja Trogir
  2. Preslika izvatka iz matice rođenih ili rodni lis za novorođeno dijete za koje se traži naknada
  3. Preslika izvadaka iz matice rođenih ili rodni list-za svu djecu navedenu u zahtjevu
  4. Preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Općina Seget
Jedinstveni upravni odjel
Trg hrvatskog viteza Š.Š.Frzelina 1
21218 Seget Donji

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete možete preuzeti u nastavku

Zahtjev za novčanu pomoć za novorođeno dijete

Skip to content