Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Seget

Na temelju članka 28. st. 1. točka 1. i članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (N.N. 50/17) i Statuta Općine Seget (Službeni vjesnik br. ), Općinsko vijeće Općine Seget, donijelo je:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Seget

Skip to content